کتاب دهم
تاریخ : 1394/01/26

کتاب دهم یک راهکار نشر دیجیتال بوده و مجهز به بهترین امکاناتی است که هر فروشگاه کتابی بایستی دارا باشد. ازجمله مدیریت دستگاه و کنترل کاربر و فراتر از آن  دارای کتابخوان فوق العاده ای است که برای کاربران امکان نشانه گذاری ، برجسته سازی و یادداشت گذاری بر روی تمامی قسمت های کتاب را فراهم میسازد.امکانات فوق کتاب دهم را به  از قدرتمندترین ناشران الکترونیک به زبان فارسی تبدیل کرده است. دقت در معماری نرم افزاری و رابط کاربری باعث شده که تمامی سرویس ها با سادگی و ظرافت در تمامی جزئیات  ایجاد شوند .

دقت و کیفیت داده ها و نگه داری از آنها باعث شکل گیری یک خط مشی کپی رایت مناسب را فراهم ساخته است. 
لطفا در صورت تمایل با ما در این پروژه همراه باشید

 
 سایت کتاب دهم
آخرین پروژه ها