پخش کالا، سنتی یا مدرن؟
تاریخ : 1396/12/15

مدیریت مجموعه ای از روش ها و ابزارها برای رسیدن به اهدافی مشخص است. مدیریت سنتی با تمامی مشکل ها و معایب، امروزه با کمک ابزارهای رایانه ای به پیشرفته توانسته این معایب را تاحدی برطرف کنید. در این مقاله سعی داریم تا فواید مدیریت از طریق ابزارهای نوین برای پخش کالا را بررسی کنیم.

فرض کنید مامور یک شرکت تولیدی وظیفه دارد روزانه کالاهای ارزشمندی را از محلی مشخص احتمالا انبار به دست مشتری برساند. مشتریانی که جلب رضایت آنها برای خرید کالای مذکور هزینه هایی نیز برای شرکت داشته است و مدیر شرکت اهمیت زیادی برای نگه داری مشتریان خود قایل است . این که آیا کالا در زمان مشخص شده به دست وی خواهد رسید یا این که کیفیت محصول در حین ارسال دچار مشکل نشده باشد .آیا مامور در زمان کاری به فعالیت های شخصی خود میپردازد یا نه.  آیا برخورد مامور با مشتری در هر شرایط مناسب بوده است و مواردی از این قبیل که عدم آگاهی مناسب از آنها استرس زیادی برای مدیر ایجاد میکند.

تماس تلفنی متعدد برای چک کردن وضعیت مامور یکی از روشهایی است که می توان استفاده کرد. گرچه بسیاری از سازمانها و شرکت ها همچنان از این روش ها استفاده می کنند اما میتوان گفت  ابهامات را به طور کامل برطرف نخواهد کرد.  پر کردن پرسش نامه  بر روی کاغذ که  قطعا مشتریان تمایل زیادی به آن ندارند و در صورت نارضایتی انتخاب خود را در خرید بعدی تغییر خواهند داد و این تجربه فایده ایی در جهت بهبود وضعیت برای تولیدی مربوطه به نخواهد داشت.

مدیران در سیستم سنتی موجود چاره ایی جز اعتماد به کارمندان خود ندارند مگر این که در طول زمان خلاف آن ثابت شود که ممکن است شرکت با از دست دادن مشتریان خود در اثر ناکارآمدی سیستم ارایه محصول یا خدمات متضرر بشود.

سوالات و ابهامات مدیران سازمانهایی که ماموران خارج از شرکت دارند را میتوان به صورت زیر دسته بندی کرد :


-  چه زمانی فعالیت/وظیفه آغاز شده است؟

-  زمان پایان فعالیت/وظیفه محوله چه زمانی بوده است؟

-  به صورت کلی مامور هر لحظه در زمان کاری و انجام وظیفه کجاست؟

-  چه محصول/خدمات/وظیفه ایی محول شده است؟

-  محصول/وظیفه به چه کسی محول شده است؟

-  کیفیت محصول/یا خدمات ارایه شده به چه صورت است؟

-  آگاهی از رضایت / عدم رضایت مشتری از محصول چگونه با کمترین هزینه ی زمانی و مالی دریافت شود؟

-  کیفیت رفتار اجتماعی مامور  اعم از سرعت رانندگی یا برخورد با شهروندان دیگر چگونه است؟

-  چگونه میتوان در کمترین زمان نتایج فعالیت مامورین را به صورت گزارشات معنی دار و مفید در اختیار داشت تا در تصمیمات بعدی مورد استفاده قرار گیرد؟


هزینه های تولید و رقبای داخلی و خارجی و انتخاب های متعدد برای مشتریان ، فعالین در این عرصه را به این واداشته تا با روشهای مدیریت کارآمدتر در ارایه محصول یا خدمات ریزش کمتری در با اهمیت ترین عنصر زنجیره ی بیزینس خود  یعنی مشتریان داشته باشند. 

تکنولوژی های روز اعم از سیستم های موقعیت یابی و اپلیکیشن های موبایلی و به طور کلی اینترنت اشیا IOT  میتوانند برای افزایش دقت و مدیریت بهینه کارمندان به کار آیند مخصوصا اگر کارمندان باید ماموریت های خارج از شرکت انجام دهند و نیازمند پیگیری و بررسی فعالیت های انجام شده  هستند. در مقاله بعدی به بررسی دقیقتر این موضوع خواهیم پرداخت و خواهیم دید چگونه می توان با تکنولوژی روز به کمک مدیران بیزینس ها آمد.آخرین اخبار